Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Podpora online vysielania


Aj v tomto neľahkom čase sa snažíme priniesť Božie Slovo naširoko – ďaleko. Vďaka Bohu aj prostredníctvom moderných vysielacích technológií môžeme vysielať naživo a šíriť dobrú správu – evanjelium do celého sveta.

Ak by ste chceli prispieť na technické vybavenie používané v zbore AC Košice, môžete tak urobiť zaslaním darov:

SK06 7500 0000 0002 8324 4303, SWIFT (BIC): CEKOSKBX, do poznámky prosím uveďte: Rozvoj IT alebo ako variabilný symbol: 77777.

Prajeme Vám požehnaný deň,

Technický tím AC Košice