Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Usmernenie k bohoslužbám


Drahé sestry a bratia,

S účinnosťou od 14. marca 2022 sa ruší Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2022 V. v. SR a ako opatrenie pre hromadné podujatia platí, že fungujú v režime základ, od 14. marca bez kapacitných či iných organizačných obmedzení a podmienok. Počas bohoslužby Apoštolskej cirkvi na Slovensku zboru v Košiciach  platí povinnosť nosiť respirátor na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná.  Aktuálne opatrenia nájdete TU.

Bohoslužby, ktoré mávame v nedele a utorky sú vysielané aj ONLINE cez YouTube kanál. 

Ďakujeme za porozumenie a modlime sa za Božiu ochranu, milosť, pomoc, záchranu a spasenie mnohých ľudí. 

Pastori AC Košice 

V Košiciach, 15.3.2022