Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Večer pre manželov


Milí priatelia,

záznam z programu pre manželov, ktorý sme mali v piatok večer 10.9.2021 nájdete: