Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Vianoce 2021


Milí bratia a sestry, priatelia,

Ak chcete ešte prispieť na vianočné darčeky, môžete tak stále spraviť :

1.Balíčky pre deti z rodín žijúcich v oblasti s názvom Mašličkovo. Svoju finančnú podporu prosím zasielajte na niektorý z účtov zboru:

ČSOB: SK76 7500 0000 0002 8437 9883
TATRABANKA: SK12 1100 0000 0026 2675 2916
Slovenská sporiteľňa: SK03 0900 0000 0000 8213 6154
Variabilný symbol:  22222
Poznámka: Maslickovo

2.Vianočné darčeky pre deti z rodín, ktoré patria do nášho zboru AC Košice, ktoré navštevujú pravidelne naše besiedky. Svoju finančnú podporu prosím zasielajte na niektorý z účtov zboru:

ČSOB: SK76 7500 0000 0002 8437 9883
TATRABANKA: SK12 1100 0000 0026 2675 2916
Slovenská sporiteľňa: SK03 0900 0000 0000 8213 6154
Variabilný symbol: 55555
Poznámka: AC Kosice vianoce