Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Vianočné piesne


Pozri, Boh sám prišiel k nám

/: Pozri, Boh sám prišiel k nám,
pozri, Boh sám prišiel k nám,
pozri, Boh sám prišiel k nám, Immanuel. :/

Ty si to dieťa dané nám,
Ty si ten Boží Syn pre nás,
Predivný Radca a Kráľ, všemocný Boh.

Ty si to dieťa dané nám,
Ty si ten Boží Syn pre nás,
Spasiteľ, lásky Mesiáš, Immanuel.

MP3 – súbor na stiahnutie – Pozri, Boh sám prišiel k nám

Vianočný čas je tu zas

Vianočný čas je tu zas,
radujme sa , prišiel k nám
Žiaden smútok, žiadna beznádej,
iba radosť, On žije v nás

Boh je blízko všetkým nám,
prišiel na Zem kvôli nám.
Žiaden smútok, žiadna beznádej,
iba radosť, On žije v nás.

Narodil sa, my oslavujeme,
Zachránil nás, veľkú chválu,
vďaku mu za to vzdávame.

Ani človek, žiaden dar,
nedal ľuďom, čo Ježiš sám.
Dôvod je tu predsa jednoznačný, poď a chváľ Ho, je zázračný.

MP3 – súbor na stiahnutie – Vianočný čas je tu zas

V Judskom meste 

V Júdskom meste Betléme,
v biednych plienkach na slame
leží malé Jezuliatko, utešené Pacholiatko.
V zime, biede, chudobe,
sám Boh v ľudskej podobe.

Poďme, chytro pospešme,
dieťa darmi potešme.
Prinesieme lásku vrelú,
obetavú dušu celú,
dáme srdca poklady,
veď Ho máme tak radi.

MP3 – súbor na stiahnutie – V Judskom meste

Keď Boží Syn

Keď Boží syn nás navštívil
a priniesol svoju lásku k nám,
vtedy celý svet videl aký je Boh,
predivný, úžasný Pán.

Jeho život bol svetlom v noci
aj v hmle,
Jeho slová sa vpíjali do duší.
Deti objímal lásku rozdával,
predivný, úžasný Pán.

/: Jedine láska dokáže zázrak.
Dať slabým silu a života cieľ.
Jedine Boh ťa prevedie v skúškach.
Tak poď za Ním a skús
aký predivný a úžasný je Pán. :/

MP3 – súbor na stiahnutie – Keď Boží Syn