Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Zapojenie sa do služby


Milí priatelia,

aj týmto spôsobom Vám chceme dať do pozornosti možnosť zapojiť sa do služieb v AC Košice. Viaceré sú príležitostné, niektoré zase pravidelné. Zoznam nájdete v tabuľke a kód príp.skratku môžete použiť pri nahlásení – napíšte nám na email: kosice@acsr.sk. 

Veľmi ďakujeme Bohu, že dáva aj túžbu aj silu slúžiť, pomáhať si navzájom a najmä sa vystierať k iným pomocou nášho obdarovania.

Tím služobníkov AC Košice