Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Zbierka na službu Rómom


Milé sestry a bratia,

Božie pôsobenie v rómskej komunite na Slovensku je neprehliadnuteľné. Považujeme to za Božiu milosť, že sme jeho súčasťou. Rast je taký jedinečný a silný, že z rozpočtovaných zdrojov nevieme pokrývať potreby duchovnej služby. Z toho dôvodu sme sa ako Rada cirkvi ACS rozhodli, že vyhlásime misijnú zbierku, ktorá bude určená na naplnenie týchto potrieb a podporu Božieho diela.

Našim cieľom je vyzbierať 25.000,- Eur na rómsku misiu na Slovensku, ktoré nám umožnia financovať duchovnú službu v už existujúcich rómskych cirkevných zboroch. Zbierku plánujeme na mesiac november, aby boli prostriedky k dispozícii na použitie už od januára 2021.

Doposiaľ bolo vyzbieraných 18 375,19  EUR (platné k 24.2.2021), ďakujeme každému, kto prispel a žehnáme ochotným darcom. Zároveň prosíme o pokračovanie v našej štedrosti, aby sme vyzbierali cieľovú sumu 25 000 EUR. 

Krátke video, na ktorom je zachytená práca ACS v rómskej komunite na Slovensku, nájdete na tomto linku: https://youtu.be/urIT0B15qB8.

Ako prispieť:

Svoje finančné prostriedky, prosíme zasielajte na zborové účty:

ČSOB – bežný účet, IBAN: SK76 7500 0000 0002 8437 9883 

Slovenská sporiteľňa – bežný účet, IBAN: SK03 0900 0000 0000 8213 6154

TATRABANKA – bežný účet, IBAN: SK12 1100 0000 0026 2675 2916 

Pri vklade alebo prevode prosím uveďte variabilný symbol: 77777

Následne vyzbierané financie pošleme na cirkevný účet určený na podporu rómskej misie, ktorý je už transparentnýhttps://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2101400256.

Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. (2 Kor 9:7)