Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Zbierka na službu Rómom


Milé sestry a bratia,

Božie pôsobenie v rómskej komunite na Slovensku je neprehliadnuteľné. Považujeme to za Božiu milosť, že sme jeho súčasťou. Rast je taký jedinečný a silný, že z rozpočtovaných zdrojov nevieme pokrývať potreby duchovnej služby. Z toho dôvodu sme sa ako Rada cirkvi ACS rozhodli, že vyhlásime misijnú zbierku, ktorá bude určená na naplnenie týchto potrieb a podporu Božieho diela.

Našim cieľom je získať financie na rómsku misiu na Slovensku, ktoré nám umožnia financovať duchovnú službu v už existujúcich rómskych cirkevných zboroch.  

Krátke video, na ktorom je zachytená práca ACS v rómskej komunite na Slovensku, nájdete na tomto linku: https://youtu.be/urIT0B15qB8.

Ako prispieť:

Svoje finančné prostriedky, prosíme zasielajte na cirkevný účet vo Fio banke:

SK4283300000002101400256

Tento účet je určený na podporu rómskej misie, je transparentnýhttps://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2101400256.

Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. (2 Kor 9:7)