Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Zborový modlitebný týždeň


Milé sestry a bratia,

Pozývame Vás do nášho zboru apoštolskej cirkvi na zborový modlitebný týždeň, ktorý bude prebiehať od 19.-22.9.2023. Modlitby budú prebiehať každý deň od 18:00.

Tešíme sa na to, čo má pre nás Pán pripravené a na spoločenstvo s Ním.