Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Boh je Bohom prísľubu aj procesu


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
24. 04. 2022 Boh je Bohom prísľubu aj procesu Miro Tóth Prehrať Stiahnuť