Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Ctime Boha zo svojho majetku


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
26. 02. 2023 Ctime Boha zo svojho majetku Igor Láslofi Prehrať Stiahnuť