Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Sme vôňou Kristovou


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
22. 05. 2022 Sme vôňou Kristovou Igor Láslofi Prehrať Stiahnuť