Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Syn nám je daný


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
24. 12. 2022 Syn nám je daný Igor Láslofi Prehrať Stiahnuť