Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Tri modlitebné postoje


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
27. 02. 2022 Tri modlitebné postoje Ján Liba Prehrať Stiahnuť