Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Vedenie Duchom Svätým


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
28. 05. 2023 Vedenie Duchom Svätým Miro Tóth Prehrať Stiahnuť