Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Vyvyšovanie Boha


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
11. 12. 2022 Vyvyšovanie Boha Andrej Studenčan Prehrať Stiahnuť