Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


O nás


„Milujeme Boha, milujeme ľudí a milujeme život. Našou túžbou je urobiť meno Ježiš vzácnym v tomto národe.”

Apoštolská cirkev na Slovensku je evanjelikálna cirkev letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God, ktoré spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 300 miliónov členov – znovuzrodených kresťanov.


Počiatky Apoštolskej cirkvi na Slovensku siahajú do roku 1907. V tomto roku boli v oblasti Vysokých Tatier a západného Slovenska sformované domáce zbory, ktorých členovia v roku 1924 zažili skúsenosť krstu Duchom Svätým a vytvorili prvé spoločenstvá Apoštolskej viery na Slovensku. Apoštolská viera na Slovensku bola mnoho rokov nepriamo ovplyvňovaná Apoštolskou misiou – založenou v roku 1906 v Portlande, ktorá pravidelne posielala do miestnych cirkevných zborov slovenskú literatúru a noviny. Niektorí z kazateľov týchto zborov boli v priamom kontakte s účastníkmi duchovného prebudenia na Azusa Street, v Los Angeles – USA a s duchovným prebudením v Nórsku.

Napriek tomu, že jednotlivé cirkevné zbory dôsledkom misijného pôsobenia rástli, Apoštolská cirkev na Slovensku nepožiadala pred druhou svetovou vojnou o registráciu a tak v roku 1948, keď prišli k moci komunisti, veriaci z týchto zborov začali mat problémy. Boli považovaní za ilegálnu sektu, prenasledovaní a obmedzovaní až do roku 1977, keď bola prijatá Ústava Apoštolskej cirkvi na Slovensku a cirkev sa stala štátom uznanou. Počas celého tohto obdobia cirkev rástla, a to napriek izolácii od bratov a sestier vo svete. Prelomom v živote cirkvi bol rok 1989, keď príchod demokracie umožnil neskrývaný vnútorný život a misijné pôsobenie cirkvi. V tomto období mala Apoštolská cirkev šesť cirkevných zborov.

V súčasnosti vzrástol počet cirkevných zborov na 37. Popri nich pôsobí približne 30 kazateľských staníc. Cirkev vníma svoje poslanie v misijnom budovaní zborov na miestach, kde dobrá správa evanjelia Ježiša Krista ešte neprenikla. Chce slúžiť svojim veriacim, aby všetkých pripravila a vystrojila pre plnohodnotný a Bohom požehnaný život služby.

Víziou Apoštolskej cirkvi na Slovensku je zasiahnuť evanjeliom celé Slovensko i Slovákov v zahraničí a vychovávať učeníkov, ktorí žijú a slúžia v miestnych zboroch.

Čísla účtov

ČSOB
– bežný účet, IBAN: SK76 7500 0000 0002 8437 9883 
– misijný účet, na podporu misijnej práce, IBAN: SK06 7500 0000 0002 8324 4303
Ak chcete podporiť nákup techniky a online vysielania. dajte prosím do poznámky: Rozvoj IT alebo uveďte variabilný symbol: 77777

TATRABANKA
– bežný účet, IBAN: SK12 1100 0000 0026 2675 2916 

– sociálny účet na podporu ľudí v núdzi: SK37 1100 0000 0029 2386 5503

Ak chcete podporiť Majku Kraľovskú – prosím použite variabilný symbol: 1

Slovenská sporiteľňa
– bežný účet, IBAN: SK03 0900 0000 0000 8213 6154