Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Najnovšia kázeň: Mefibošet - Peter Liba, 19. 10. 2014

Prehrať poslednú kázeň

Najbližšie udalosti & stretnutia

Viac
 • 30. 10. 2014 - Biblické vyučovanie 18:00

  View More
 • 31. 10. 2014 - Nezastaviteľní 18:00

  View More
 • 01. 11. 2014 - Zborová biblická škola 09:00

  View More
 • 02. 11. 2014 - Nedeľné zhromaždenie 09:30

  View More

Aktuality & oznamy

Viac
 • Konferencia pre pracovníkov s deťmi a mládežou zverejnené 21. 10. 2014

  Viac
 • Modlitebný múr zverejnené 03. 09. 2014

  Viac
 • Ranné modlitby zverejnené 02. 02. 2014

  Viac