Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Najnovšia kázeň: Boh je hoden našej úcty a chvály - Igor Láslofi, 19. 03. 2017

Prehrať poslednú kázeň

Najbližšie udalosti & stretnutia

Viac
 • 30. 03. 2017 - Biblické vyučovanie 18:00

  View More

Aktuality & oznamy

Viac
 • Modlitebný múr zverejnené 12. 03. 2017

  Viac
 • 2% (3%) zo svojej dane zverejnené 04. 03. 2017

  Viac
 • Letný zborový tábor zverejnené 21. 02. 2017

  Viac
 • Ranné modlitby zverejnené 20. 01. 2017

  Viac