Podpora

Modlitebná podpora

Veríme v silu a účinnosť modlitby ako uvádza list Jakubov 5:16 :“ …veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého“  Budeme veľmi radi, ak nás podporíš svojimi modlitbami v týchto oblastiach:

Ďakujeme za každú úprimnú modlitbu viery a prajeme Vám aj nám množstvo povzbudenia z vypočutých modlitieb. Boh Vám žehnaj !!!

Slovenská sporiteľňa
SK03 0900 0000 0000 8213 6154

Tatrabanka
SK12 1100 0000 0026 2675 2916

ČSOB
SK76 7500 0000 0002 8437 9883

Finančná podpora

Sme veľmi vďační za každú finančnú podporu a milodar, nakoľko náš zbor funguje z dobrovoľných príspevkov a naša činnosť patrí do neziskového sektora. Financie slúžia na réžiu budovy, pokrytie časti mzdových nákladov, prevádzku, podporu služieb a na misiu.

Ak by ste chceli finančne podporiť zbor špecificky alebo dať na konkrétnu službu, uveďte účel do poznámky pri prevode.

Ak chcete špecificky podporiť tieto oblasti:
• Sociálne slabších a misijné činnosti zboru AC Košice, uveďte variabilný symbol: 99999
• nákup techniky a online vysielanie, uveďte variabilný symbol: 77777,
• rodinu vdovy so 4 deťmi, Majky Kraľovskej, prosím použite variabilný symbol: 1
• humanitárnu činnosť, ktorú posielame ľuďom na Ukrajine a ukrajinským odídencom, dajte prosím do poznámky: Ukrajina, príp. UA.

Kde nás najdeš
Kresťanské centrum, Bratislavská 1 040 11, Košice
Bohoslužby

Každú nedeľu o 9:30 ráno

Každý utorok – 18:18 (mládež)

Každý štvrtok – 18:00 (modlitby)

Káždy piatok 18:00 (dorast)

Kontakt
Sekretariát AC Košice kosice@ackosice.sk
Návrat hore