Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Kontakt


Apoštolská cirkev, zbor Košice

Kresťanské centrum, Bratislavská 1
040 11, Košice

Zhromaždenia počas týždňa

mládežnícka bohoslužba – každý utorok cez školský rok o 18.18
biblické vyučovanie – káždý štvrtok o 18.00
nedeľná bohoslužba – každú nedeľu o 09.30
domáce skupinky – každý piatok alebo nedeľu.


Hlavný pastor & pastori zboru:

Mgr. Miroslav Tóth, e-mail: mirotothke@gmail.com
Igor Láslofi, e-mail: igor.laslofi@gmail.com

Kontakt na kanceláriu AC Košice: kosice@acsr.sk

Mgr. Ján Liba, e-mail: jmliba@gmail.com

Mgr. Peter Liba, e-mail: peterkvetkaliba@gmail.com

Tibor Farkaš, e-mail: tibor.milka@gmail.com