Udalosť

Premiéra dokumentárneho filmu "Prebudenie"

8.4.2024 o 18:00 v cirkevnom zbore AC

Rómska otázka je dobre známa naprieč celou našou spoločnosťou. Krádeže, žobrajúce deti, osady zavalené odpadkami, nezamestnanosť, kriminalita  či ťažké podmienky zaradiť sa do spoločnosti sú obrazy, s ktorými sa denne stretávame naživo či v médiách.

Existuje však cesta, ktorá láme všetky tieto problémy. Radi by sme týmto dokumentom priblížili to, čo sa posledné roky deje v niektorých rómskych osadách a mestách na Slovensku, kde Boh zásadne mení ľudské životy.
 
Miznúca kriminalita, nádherní premenení Rómovia pomáhajúci ďalším. Osobné výpovede Rómov, ktorým Boh zmenil život ako aj pohľad do rómskych kresťanských spoločenstiev, kde nechýba skutočný zápal, radosť a radikálna premena ich životného štýlu a pohľadu na život.

To je prvá téma zo série pripravovaných dokumentov. 

Časť 1. Prebudenie
Časť 2. Jednota kresťanov
Časť 3. Víťazstvo nad závislosťou
Časť 4. Kresťanstvo počas Komunizmu

Veríme, že tieto dokumentárne filmy budú mať prínos pre celú našu spoločnosť a prinesú nielen inšpiráciu, ale aj cestu k riešeniu problémov, ktoré dokáže skutočne zmeniť len Boh.

Návrat hore