Venujeme sa

Deťom

Sme veľmi vďační za deti. S radosťou ich učíme o Bohu a Božom Slove. Naším cieľom je vytvoriť prostredie, kde budú deti chodiť s radosťou a majú možnosť osobne spoznať Pána Ježiša.Každú nedeľu po úvodných piesňach (chválach) sa stretávame v triedach nedeľnej školy (besiedkach), kde sú deti rozdelené podľa veku. Spolu máme 6 tried, a to pre deti od 1-12 rokov. Okrem nedeľných bohoslužieb organizujeme pre deti divadielka, denný detský tábor cez leto, rôzne výlety, športové a tvorivé aktivity. Pre mamičky s deťmi mladšími ako 3 roky máme v utorky tzv. „mami klub“, kde sa mamičky môžu porozprávať, navzájom si poradiť a povzbudiť sa. Počas pandémie sme začali pre deti tvoriť online zamyslenia z Božieho Slova, ktoré nájdete na:

YouTube kanál

Keď by ste mali otázky týkajúce sa služby deťom, kontaktujte nás cez online formulár:

Mladým

Mladí ľudia sú neodmysliteľnou súčasťou našich stretnutí. Našou snahou je priblížiť sa im, lebo vidíme, že za posledné desaťročia sú vystavení najväčším tlakom. Aj preto považujeme za kľúčové hovoriť s nimi o témach, ktoré sú pre nich dôležité. Veríme v tvorivosť mladých a
vidíme v nich obrovský potenciál.

Venujeme sa týmto 2 základným vekovým kategóriám:

 •  tínedžerom (dorastencom, najmä stredoškolákom vo veku od 13 do 18 rokov) tínedžeri pod názvom Nezastaviteľní sa stretávajú v piatky večer o 18:00 hod počas školského roka a cez leto mávajú rôzne aktivity, výlety a výnimočné stretnutia.

  Viac sa dozviete:

  Odklik na FB

  IG Nezastaviteľní

 • mladým dospelým (generácii nad 18 rokov)

  Mladí dospelí sa stretávajú v utorky počas školského roka o 18:18 hod. Mládež voláme Iný

  Rozmer. Na mládežníckych stretnutiach hrajú kapely modernú kresťanskú tvorbu, súčasťou

  večera sú modlitby, výklad Biblie na témy, ktoré sú aktuálne pre mladých. Po skončení

  stretnutia majú mladí ľudia priestor na rozhovory.

  Viac sa dozviete:

Dospelým

Súčasťou poslania nášho cirkevného zboru-spoločenstva je venovať sa každej generácii, nevynímajúc ľudí v produktívnom veku, či v jeseni života. Slúžime jednotlivcom, manželským párom, rodinám a seniorom. Medzi možnosti, ako sa môžu dospelí ľudia zapojiť a byť súčasťou spoločenstva, patria nasledujúce:

 • Domáce skupinky (cca 10 ľudí na skupinke)

 • Predmanželská príprava

 • Podpora pre manželské páry a rodiny (kurz pre manželov, rodinné tábory, semináre a

  poradenstvo)

 • Duchovné poradenstvo (pastorácia na osobnej úrovni)

 • Regionálna biblická škola (4 ročníky)

 • Stretnutia seniorov a predvianočné posedenia 

 • Modlitebné stretnutia a biblické vyučovanie

  „mami kluby“

  V budúcnosti pripravujeme:

  • kurz pre rodičov detí do 10 rokov

  • kurz pre rodičov tínedžerov

  • kurz pre mužov

  • semináre pre ženy

  • Alfa kurz

Misii

Misiu chápeme ako šírenie dobrej správy (evanjelia). V kontexte Slovenska sa náš zbor v nedávnej minulosti podieľal na tzv. stanových misiách, rozvíjal evanjelizačnú činnosť na košických sídliskách a v ďalších mestách na východnom Slovensku (v období medzi 1992 -1996). V týchto mestách sme založili ďalšie zbory Apoštolskej cirkvi.

Medzi dôležité míľniky z pohľadu misie patria:

 • založenie väčšiny východoslovenských a viacerých rómskych zborov

 • misia medzi rómskym etnikom (od roku 1998 po súčasnosť)

 • distribúcia Knihy Nádeje na základných a stredných školách

 • nadabovanie filmu Ježiš do rómskeho jazyka a jeho premietanie v rómskych osadách

 • účasť na preklade Biblie do rómskeho jazyka

 • prevenčný program ACET (pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl)

 • služba v nápravnovýchovných zariadeniach, detských domovoch, v nemocniciach a medzi

  zdravotne znevýhodnenými ľuďmi

 • distribúcia šatstva a potravín pre ľudí v núdzi

 • humanitárna pomoc ľuďom na Ukrajine, poskytovanie ubytovania, stravy a finančná

  podpora vojnových presídlencov

 • krátkodobé misijné výjazdy na Slovensku, v rómskych osadách a v zahraničí

Hudbe

Veríme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a vložil doňho tvorivosť. Táto tvorivosť nás v mnohom charakterizuje a spája. Z tvorivých činností je pre človeka hudba jedným z prirodzených spôsobov komunikácie s Bohom. V našom cirkevnom zbore pôsobí viacero kapiel, ktoré účinkujú na bohoslužbách a na iných podujatiach. V dynamike našich bohoslužieb je hudba neoddeliteľnou súčasťou. Kapely z nášho cirkevného zboru vystupujú aj mimo nášho mesta, komponujú a vydávajú vlastné piesne. Mnohé z nich si môžete vypočuť na Rádiu7 a iných rozhlasových staniciach.

Kde nás najdeš

Kresťanské centrum
Bratislavská 1
040 11, Košice

Bohoslužby

Každú nedeľu o 9:30 ráno

Každý utorok – 18:18 (mládež)

Každý štvrtok – 18:00 (modlitby)

Káždy piatok 18:00 (dorast)

Kontakt
Sekretariát AC Košice kosice@ackosice.sk
Návrat hore